Меню
Кошница

Правила и условия за ползване

Общи условия

1.   Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Офис Йес ЕООД, ЕИК201687987, от една страна и Потребителите на електронния магазин, намиращ се на електронен адрес      https://www.officeyes.bg, от друга страна.

1.1.  При използването на сайта на Офис Йес ЕООД:     https://www.officeyes.bg, Вие като негов Потребител, изрично приемате и се съгласявате, да спазвате настоящите Общи условия, които имат силата на правно споразумение (договор), между Офис Йес ЕООД и потребителя на електронния магазин.

Данни за доставчика

1.     Офис Йес ЕООД, с регистрация по ДДС: BG201687987, е дружество със седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново, ул. Княз Александър Батенберг №2

2.    Офис Йес ЕООД администрира сайта и електронния магазин https://www.officeyes.bg  ( за краткост наричан по- долу сайта ).

3.     Данни за кореспонденция:

  •     Телефони: 062/ 605 628; 0886 645 820
  •     E-mail:     info@officeyes.bg
  •     Или чрез формуляра Свържете се с нас в секция контакти на електронния магазин

   Общи положения

1.     Общите условия на сайта са задължителни за всички потребители.

2.     С всяко използване на този сайт означава, че сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.     Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Офис Йес ЕООД по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.

4.     Офис Йес ЕООД полага усилия за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Офис Йес ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

5.      Всички стоки, включително тези в промоция/ намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

 

Регистрация на потребители

1.     След като потребителят избере желаният/ите продукт/и, той прави преглед на избраните стоки/услуги и условията на поръчката си ( вид стока, брой, цена);

2.     Потребителят се регистрира в сайта (ако няма регистрация) като посочва следната достоверна информация: Име, Фамилия, електронна поща, телефон за обратна връзка.

3.     Потребителят се задължава да попълни поръчката с данни отговарящи на действителността. В случай на неотговарящи на истинността данни, причинените на Офис Йес ЕООД вреди се обезщетяват от клиента.

При изпълнените по- горе стъпки, с натискане на бутон потвърди, потребителят финализира процедурата и поръчката е направена.

1.     С направената поръчка потребителят се съгласява да получи поръчаната стока от търговеца срещу заплащане.

2.     Търговецът потвърждава направената поръчка с директно телефонно обаждане.

3.     Със заявяване на Поръчка Потребителят встъпва в договорни отношения с Търговеца, като договорът за продажба включва направената Поръчка за Стока по конкретна оферта на Търговеца, неразделна част от който са настоящите Общите условия, публикувани в сайта.

4.     Преди приключване на Поръчката на съответния интерфейс на сайта Потребителят ще бъде информиран за стойността на допълнителните разходи за доставка на Стоките.

5.     При отказ от договора, ако Потребителят е избрал друг начин на доставяне на стоките, различен от предлагания от стандартен начин Търговеца, разходите за доставка са за сметка на Потребителя.

6.     Потребителят може да извърши плащането по договора според избрания от него начин - при получаване на пратката с наложен платеж или по банков път.

 

        ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

 

           Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта https://www.officeyes.bg  са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

           Видовете плащания, които се приемат от https://www.officeyes.bg  са съответно: плащане с наложен платеж при получаване на продукта, плащане в брой при лично получаване на стоката от физическия магазин на https://www.officeyes.bg и плащане по банков път на посочена от https://www.officeyes.bg банкова сметка.

           Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

           Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

           Клиентът може да получава фактурата си физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му. 

           С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни. Продавачът обработва и съхранява получената от Клиента информация съгласно Политиката за лични данни на https://www.officeyes.bg.

 

Гаранции

Гаранционният срок на всеки продукт е упоменат в описанието му и започва да тече от датата на закупуването му.

При възникване на проблем и невъзможност за работа на стоката, потребителят трябва да предостави коректно попълнена гаранционна карта, както и комплектоване на стоката във вид, ненарушаващ нейната цялост.