Меню
Кошница

Политика за поверителност

За нас защитата на Вашите лични данни е много важна. Ние уважаваме Вашата лична неприкосновенност.

Ние (ОФИС ЙЕС ЕООД) като администратор на лични данни, отговаряме за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и защитаваме вашите лични данни е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

Личните данни е всяка информация с която можете да се идентифицирате, като име, телефонен номер, пощенски или електронен адрес и други.

Ето какви по – точно лични данни обработваме при ползването на нашият  електронен магазин: www.officeyes.bg:

 

·       Лични имена

·       Физически адрес за доставка и/или кореспонденция

·       телефон,

·       валиден e-mail,

·       IP адрес,

·       Данни за банкова карта – при плащане на продукти и услуги онлайн.

·       Банкова сметка (IBAN), при плащане с банков превод.

 

Целта с която обработваме личните данни е осъществяване и изпълнение на поръчки на стоки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, но не повече от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт чрез интернет - страницата на дружеството, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок. Данните за банкова карта не се съхраняват;

При посещение на нашият сайт се събират автоматично данни (IP адрес, браузър, посетени продукти, време за посещение и др.), които не са лични. Тяхната  цел е да ни помогнат да направим нашият сайт по – полезен и привлекателен  .

Една част от личните данни се предоставят лично и доброволно от посетителите на сайта. Друга част може да ни бъде предоставена от трети лица в качеството им на доставчици на услуги. Например – за пос терминал?

            Офис ЙЕС ЕООД се задължава и не разкрива никакви лични данни за клиентите си на трети лица (държавни органи, търговски дружества, физически лица и други), освен в случаите когато е получено изрично писмено съгласие от клиента или те са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство могат да изискват и събират такава информация по силата на закона.

            Споделяме лична информация с трети страни единствено ако е необходимо за завършване на процеса по поръчване или доставяне на стока или услуга, заявена от нашият интернет магазин -  например куриерски фирми.

    Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

        Сигурността на личните данни е важна за нас и затова поддържаме подходящи административни, технически и физически предпазни мерки, за да защитим личните данни срещу случайно или незаконно унищожение, случайна загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, използване и всякакви други незаконни форми на обработка на личните данни, които са наше притежание.

        Вашите данни се съхраняват на нашите компютри и сървъри, до които имат достъп само избрани служители и доставчици.

       Чрез контактната форма от сайта ни, всеки наш регистриран потребител или клиент може да се откаже от непоискани съобщения, предлагани от уебсайта или да поиска заличаване на акаунта му, да бъде информиран относно обработването на личните му данни, да ги коригираме (ако са грешни) или заличим от нашите системи ако това не противоречи на действащото законодателство.


 Информация относно Администратора на лични данни:

 

Наименование:  Офис Йес ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ:  201687987

Седалище и адрес на управление: България, гр. Велико Търново, ул. Княз Александър Батенберг №2

Данни за кореспонденция: България, гр. Велико Търново, ул. Княз Александър Батенберг №2

E-mail: info@officeyes.bg

Телефон: 062/ 605 628; 0886 645 820